استاندارد های طراحی سالن آمفی تئاتر و نوع قرارگیری صندلی

سالن آمفی تئاتر بر گرفته از تغییر تئاتر های آلمانی سده نونزدهم است و حالت پلکانی دارد به عبارت دیگر تماشاچیان روی صندلی هایی می نشینند که از سمت جلو به عقب به صورت پلکانی رو به بالا می رود و ردیف ها به صورت نیم دایره ساخته شده اند. 

به طور کلی ، سالن های آمفی تئاتر به سه بخش کلی تقسیم می شوند:

۱.پذیرش: ورودی، هال انتظار، کنترل بلیط و…`

۲.آدیوتوریم یا سالن اصلی

۳. سن شامل سن اصلی، انبار، صحنه، استدیو تمرین و ظبط

سالن نمایش

در کل حداکثر ظرفیت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدودیت های سمعی و بصری بستگی دارد که شاخص آنها نوع تولید برنامه است. عوامل دیگر شامل سطوح ، خط دید، آکوستیک ، تراکم رفت و /امد و نیز اندازه و شکل  سکو(صحنه) است.

زوایای هر ردیف با سن:

ردیف اول: ۱۱۰ درجه (حداکثر زاویه ی دید.)

ردیف وسط: ۶۰ دجه

ردیف آخر:۳۰ درجه ( حداقل زاویه می باشد.)

که این امر ملاکی برای تعیین فاصله افراد تا سن می باشد. فاصله ی اولین ردیف تا سن حداقل ۳ متر می باشد.- همچنین عمق سن آمفی تئاتر ۴-۶ متر می باشد.

طول ردیف آمفی تئاتر 

حداکثر ۱۶ صندلی به ازای هر راهرو. اگر برای هر ۳-۴ راهرو یک در خروجی جانبی به عرض یک متر در نظر گرفته شود به ازای هر راهرو ۲۵ صندلی مجاز است.

نکات پلان:

در هر ردیف وسط ، حداکثر ۱۴-۱۶ صندلی 

فاصله های راهروهای کناری ۱۵۰- ۱۸۰ می باشد که برای سالن های بزرگ ۱۸۰ سانتی متر می باشد.

اندازه ی راهروهای وسط ۱۲۰ سانتی متر می باشند.

به ازای هر ۶ ردیف یک مسیر خروج طراحی می شود.( راهروی بزرگ تربین ردیف ها برای عبور راحت تر)درب فضاهای آمفی تئاتر رو به بیرون باز می شود.

اندازه ی سن فضای آمفی تئاتر ۴-۶ متر می باشد.

سرانه مساحت هر تماشاچی  0.6 مترمربع است به اضافه ی ۴۰ درصد این مساحت برای راهرو های حرکتی:

فضای هر شخص برای جایگاه های معمولی در آمفی تئاتر ۶۰*۱۰۰ می باشد و برای فضاهای vip در جلوی سن ۱۳۰*۸۰ می باشد.

شیب آمفی تئاتر:

شیب آمفی تئاتر باید به گونه ای باشد که هر شخص که در آمفی تئاتر حضور دارد هم بتواند پایین سن را تماشا کند و هم بالای سن را.

اختلاف ارتفاع هر فرد برای دید مناسب به سن ۱۲ سانتی متر می باشد.

شیب آمفی تئاتر حداکثر ۱۰ درصد می باشد که برای شیب بیشتر باید پله پله طراحی شود.

در شکل بالا به خوبی می بینیم که باید تمام افراد در داخل آمفی تئاتر پایین سن را مشاهده کنند و به این طریق ردیف ها ر چه بالاتر می روند نیاز به شیب بیشتر می باشند.

ضخامت سقف و سقف کاذب سالن :

ضخامت سقف آمفی تئاتر ۱/۱۸  برای سازه های بتنی – ۱/۲۰ برای سازه های فولادی

اگر عرض آمفی تئاتر ۲۰ باشد: برای فولادی ۱ متر و برای بتنی:۱.۱۰ متر می باشد.

حجم فضا:

این حجم  بر اساس شرایط آکوستیکی به این ترتیب است: آمفی تئاتر ها حدودا ۴-۵ متر مکعب برای هر تماشاچی و اپرا حدود ۶-۸ متر مکعب.(به دلیل تهویه ی حجم هوا نباید کم تر از این باشد).

معلولین در آمفی تئاتر:

برای معلولین در آمفی تئاتر باید در جایگاه نخست و آخرین جایگاه فضاهایی در نظر گرفت که فرد با ویلچر خود بتواند در آنجا قرار بگیرد.(محل های صندلی خالی)

فضای خدمات پشت سن

اتاق تعویض لباس:

یکی از فضاهای کاربردی و اصلی سالن می باشد در طراحی این فضا باید دقت شود که این فضا به عنوان یک فضای خصوصی به حساب می آید و باید تمامی حریم های آن بخصوص برای خانم ها حفظ شود.

مقدار فضای لازم برای هر نفر ۵ متر مربع و برای ۶ نفر با ۸ کمد ۴۵ متر مربع می باشد. نکته ی دیگر وجود انبار لباس ۵.۷ متر مربع می باشد.

اتاق گریم:

این فضا باید با سن در رابطه ی مستقیم عاری از صدا و دارای نور کافی باشد. 

اتاق نور و صدا(ویدئو پروژکتور)

این فضا که بین نور پرداز و صدا بردار مشترک است باید دید مستقیم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمایی این فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار می دهند همانند اتاق آپارات در سینما.

حداقل فضا برای نورپرداز با دستگاه پروژکتور و ۴ نور اندازه ۶ متر مربع و برای صدا بردار با دستگاه تنظیم و ظبط صدا ۵ متر مربع می باشد همچنین پلکان های ارتباطی هم باید در نظر گرفت اما یک انبار به اندازه ی ۱۲ متر مربع الزامیست.

نکته ی مهم در اتاق ویدئو پروژکتور این است که فرد داخل اتاق نیز مانند افراد داخل سن باید هم به فضای بالای سن دید داشته باشند و هم به فضای پایین سن.

ورودی:

باید طوری طراحی شود که از تجمع افراد در پشت در جلوگیری شود و افراد بتوانند به راحتی بلیط تهیه نمایند و وارد سالن شوند. از لحاظ ابعادی در هر متر مربع حداکثر شش نفر می توانند قرار بگیرد. اگر افراد به صورت خطی قرار بگیرند( صف) هر چهار نفر 1.87 متر به صورت طولی فضا نیاز داریم پس نتیجه می گیریم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر است آنها را به صورت خطی سازماندهی کنیم.

سراسرای ورودی آمفی تئاتر:

بعد از ورودی ما فضای سالن انتظار ( سرسرا) را داریم. که سرانه ی سالن انتظار برای هر نفر 0.4مترمربع است.

اگر ۲۰۰ نفر گنجایش سالن باشد حدود ۸۰ مترمربع فضا نیاز داریم.